Nu expanderar vi ytterligare

Människa, teknik _ process_utvTelemanagement är den oberoende affärskonsulten som hjälper företag och organisationer som behöver utvecklas med effektiva ICT- lösningar. Med vår erfarenhet kan vi ICT-branschen och dess utveckling samtidigt som vi har ett fokus på de människor och processer som behövs. Det vill säga att vi utvecklar våra kunder genom att se till helheten av resurser – människor, teknik och processer.

Vi växer och har behov av förstärkning  till våra kontor i Stockholm och Göteborg.

De vi nu framför allt söker skall kunna driva frågeställningar inom ett eller flera områden som:

  • Förändringsledare – Som förändringsledare driver du förändring hos kund, från strategi till genomförd förändring
  • Projektledare – Våra projekt innebär allt från teknikinförande till införande av verksamhets- och förvaltningsprocesser.
  • Upphandlare – Som upphandlare leder du kvalificerade upphandlingsprojekt inom området från krav till genomförd förhandling och avtal.

Din kompetens och erfarenhet har du skaffat framför allt genom att du under många år arbetat i kvalificerade roller med komplexa IT- och kommunikationslösningar (ICT), som kund, i leverantörsledet eller som konsult.

Du skall förutom kunskap inom området ha en stark egen drivkraft och vilja att arbeta som konsult. Din personlighet är en viktig ingrediens. Förmåga att skapa förtroende, strategisk tänkande med praktisk läggning, affärsmannaskap, kommunikativ förmåga samt att obehindrat kunna föra dig bland grupper och personer i ledande ställning är viktiga egenskaper. Högskoleexamen och certifieringar inom ditt område är meriterande. God språkkänsla och kunskaper i svenska och engelska.

 

Skicka in din CV till jobb@telemanagement.se

20 mars, 2015 Lars Hultman Karriär,Nyheter

Betalar Ni för mycket?

Priset för tjänster inom ICT (IT och Telekommunikation) har aldrig varit lägre än vad de är i dag. Varför är då samtidigt företag och offentlig sektors kostnader högre än någonsin?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Problematiken med de onödiga kostnaderna har sin bakgrund i de många olika och komplexa affärsmodeller som leverantörerna använder och att många avtal är felaktiga både till pris och innehåll. Men i många organisationer och verksamheter ser vi även att man inte fullt ut utnyttjar de skalfördelar som finns.

Suboptimering och dubblering

Det handlar om suboptimering med dubbleringar och överlappande tjänster, tekniska överleveranser och inte minst en svårighet att få en kostnadskontroll. En huvudanledning till att många fakturor med fel i priser och innehåll slinker igenom är att de har olika beställare och därför ser man inte vilka synergieffekter som kan uppnås. Telemanagement är landets ledande affärskonsulter med över 25 års erfarenhetinom ICT-området. Våra erfarenheter visar klart och tydligt att åtta av tio företag har högre kostnader än nödvändigt och att det går att minska dessa utan att behöva göra avkall på de kommunikationsverktyg som verksamheten behöver.Vi har omfattande erfarenheter från många stora verksamheter inom olika branscher

Vi kan hjälpa Er att se över din kostnadsbild och beskriva vilka besparingspotentialer som ni har och hur de ska kunna realiseras.

För mer information kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer kontakta
Lars Hultman, tel 0730 68 39 04, mail

 

 

..

4 februari, 2015 Lars Hultman Telecom Expense Management

Mobilitet 2015 – Strategi, säkerhet och framtid.

 

 

 

En titt in i framtiden – Vilka är de mobila trenderna och vart tar de oss?VD Telemanagement

26 januari, 2015 Lars Hultman Mobil kommunikation,Mobiltelefoni

Förmånsbeskattningen av mobiler oroar

Hur ska företag och andra organisationer agera utifrån Skatteverkets nya ställningstagande om förmånsbeskattning av elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift? Skatteverket har i juli 2014 antagit ett nytt ställningstagande angående förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift.

Förmånsbeskattning

Länk till skatteverkets ställningstagande

Förmånsbeskattningen av mobiler oroar

Det nya ställningstagandet ändrar radikalt förutsättningarna för arbetstagares kostnadsfria privatanvändning av mobiltelefoner, laptops och surfplattor tillhandahållna av arbetsgivare som arbetsverktyg. Vidare kan ställningstagandet komma att innebära betydande administrativa utmaningar för organisationer för att följa reglerna i ställningstagandet. Ställningstagandet kan även få betydelse för hur företag och organisationer framöver väljer att förse sina anställda med IT-verktyg.

Allt fler får mobila arbetsverktyg

Många är vi som i dag har en tjänstemobil och fler blir det för varje dag. Tidigare var mobilen förbehållna chefer och högra tjänstemän men nu dröjer det inte länge förrän mer eller mindre alla anställda utrustas med en smartphone. Inte främst som ”pratapparat” utan det är tillgången till verksamhetssystem som nu driver på användandet.

I Skatteverkets tidigare ställningstagande, räckte det att man hade ett fastpris abonnemang ett s.k flatrate, för att ingen förmånsbeskattning skulle utgå – men i det nya ställningstagandet krävs det även att den mobila utrustningen ska vara av ”väsentligt betydelse för arbetet”.

Dessutom ska varje mobil utrustning, d v s telefon, surplatta, Laptop, prövas var för sig och dessutom varje tjänst (telefoni, SMS, mobilt data etc). Detta kan innebära att en medarbetare som .tex har måste vara tillgänglig på telefon, kanske inte har ett behov av mobil surf, vilket då ska upp till förmånsbeskattning.

Som alla förstår kommer det vara svårt, för Skatteverket att följa upp detta och man säger dessutom själva att man inte kommer att lägga ner någon särskild tid på att följa upp detta, utan förlitar sig på att företag och offentliga verksamheter gör jobbet åt dom. Men om skatteverket gör en revision är det säkert något som kan komma upp till granskning.

Onödigt krångel

Många med oss tycker att skatteverket har krånglat till detta i onödan, säger Lars Hultman hos Telemanagement som jobbar med frågan hos några offentliga kunder. Dels menar jag att det blir väl mycket administration om man ska följa de exempel som skatteverket redovisar i sitt ställningstagande, dels är det svårt att begripa vilka förmånsvärden som man ska sätt upp för medarbetarna.

Skatteverket å sin sida menar att man bara hanterar den skattelagstiftning som finns. Men vi kan konstatera, fortsätter Lars, att Skatteverkets ställningstagande säger en sak och när man pratar med deras rättsliga experter menar på att man inte ta ställningstagandet så bokstavligt.

Vi har nu utarbetat en modell som vi hjälper våra kunder att föra in och som inte är alltför besvärlig, men ändå uppfyller den gällande skattelagstiftningen.

Men för framtiden hoppas vi på någon for av schablonbeskattning liknande den man har i Finland, avslutar Lars.

 

….

Några av de frågeställningar som våra kunder ofta har;

Hur ska organisationer praktiskt sett administrera anställda – både utifrån organisatoriskt och tekniskt perspektiv – anställda som inte önskar bli förmånsbeskattade, utan att administrationen blir övermäktig eller oförsvarligt kostsam?

Hur ska förmånsbeskattningen för respektive anställd fastställas i praktiken? Hur ska t.ex. SMS respektive internetåtkomst värderas? Skatteverket hänvisar till marknadspris, men i dag är marknadspriset fluktuerande och för en privatperson finns i dag även alternativ som är eller mindre är gratis och telefon apparater kan man köpa för några hundralappar. Surftjänsterna får du hemma via ditt WiFi och även dessa tillhandahålls utan kostnad på allt fler offentliga lokaler som t ex köpcentra, resturanger…

Hur ska typfallen enligt ställningstagandet för när förmånsbeskattning ska ske respektive inte ske, hanteras i takt med att anställdas IT-verktyg förses med nya tekniker eller nya rutiner som bygger på anställdas tillgång till IT-verktygen utanför arbetsplatsen (exempelvis elektroniska nycklar för inpassering)?

 

23 december, 2014 Lars Hultman Okategoriserade

God Jul & Gott Nytt År

julkort-1

22 december, 2014 Lars Hultman Okategoriserade

Summering avrop Kommunikation som tjänst

Denna avtalsomgång är  leverantörerena bättre på att  besvara avropsförfrågningarna även om man inte når 100 %,  konstaterar Mikael Roth som är affärsområdesansvarig för Telemanagements upphandlingsstöd inom It och Telekom.

Efter att gått igenom våra genomförda på Kammarkollegiets ”nya” ramavtal Kommunikation som tjänst och det dussintal större avrop som vi genomfört, kan vi konstatera att, leverantörerna.

Avrop av kommunikation som tjänst

Mikael Roth

Under föregående avtalsperiod framkom det kritik mot att ramavtalsleverantörerna inte lämnar in anbud och Kammarkollegiet har inför detta avtal skärpt tonen och hota med att utesluta leverantörer som inte lämnar anbud och det tycks ha hjälpt. Tidigare kunde det hända att man ibland fick in något enstaka anbud och det förekom att avrop fick göras om för att det inte kom in ett enda anbud.
Men vår summering av  våra avrop detta år landar på ett snitt om nära fem anbud av sex möjliga, på varje avrop, vilket får anses vara tillfredställande. Men vid något tillfälle har endast tre lämnat in anbud och det är ju så klart inte godkänt.

I övrigt ser vi att lösningarna blir mer ”molnbaserade” vilket beror på att kravställningarna förändrats till fördel för denna typ av lösning. En annan tydlig trend är integrationerna mot Lync ökar.

För 2015 gäller samma råd som vi tidigare skrivit om och framför allt, underskatta inte komplexiteten, avslutar Mikael.

Goda råd till dig som ska avropa Kommunikation som tjänst

Mikael Roth

Affärsområdesansvarig

Sida integrerar telefonin med Lync

Myndigheten Sida väljer TDC med Microsoft Lync-integration. Affären är en ”Kommunikation som tjänst lösning” och har gjorts som ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal.

Christophe Herly Telemanagement Upphandling

Christophe Herly

Christophe Herly, konsult hos Telemanagement som har arbetat tillsammans med Sida under denna upphandling, från behov och krav till ett färdigt avtal. Han menar att vi nu på riktigt är på väg in i en ny fas i utvecklingen där telefoni blir en realiserad integrerad del av IT-arbetsplatsen.

Resultatet blir en större möjlighet för medarbetarna att samverka mer effektivt genom att integrera samtliga kommunikationskanaler.

Rent kravmässigt vid avropet måste man ta hänsyn till de särskilda krav på IT-infrastruktur som framtidens lösningar kräver och inte minst utgå från ett mobilt arbetssätt.

Nu arbetar vi med implementeringen och lösningen beräknas tas i drift under första kvartalet 2015.

Faktaruta

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har 700 anställda fördelat på tre kontor i Sverige samt ute i fält.

Lösningen innehåller TDC Mobil som med 600 abonnemang kommer att integreras med Microsoft Lync. TDC Business Trunk gör vidare att datakommunikation, fast och mobil telefoni kombineras på en gemensam infrastruktur. Avtalsvärdet är 8 miljoner kronor över en avtalsperiod om tre år med option på förlängning.

 

Christophe Herly
Affärskonsult ICT

Direkt/mobil: +46 (0) 730 38 53 74
Mail

Vi söker nya medarbetare

Svante Renard Telemanagement HK1

Nu söker vi fler konsulter inom områdena ICT och CEM.

Många spännande uppdrag hos landets ledande privata och offentliga verksamheter väntar på dig!

Till vårt kontor i Stockholm söker vi:

Projektledare  inom  ICT

Affärskonsulter inom  ICT

Konsulter inom Customer Exeperience management

 

Till vårt kontor i Göteborg
Konsulter inom Customer Exeperience management

 

.

 

..

25 november, 2014 Lars Hultman Karriär

Förmånsbeskattning av mobiler

Nätverksmöte och seminarium 9 december | Nätverket för Telekomanvändare

Förmånsbeskattning av anställdas mobiltelefoner, laptops och surfplattor – Hur ska företag och andra organisationer agera utifrån Skatteverkets nya ställningstagande om förmånsbeskattning av elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift?

Skatteverket har i juli 2014 antagit ett nytt ställningstagande angående förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift.

Det nya ställningstagandet ändrar radikalt förutsättningarna för arbetstagares kostnadsfria användning av mobiltelefoner, laptops och surfplattor tillhandahållna av arbetsgivare som arbetsverktyg. Vidare kan ställningstagandet komma att innebära betydande administrativa utmaningar för organisationer för att följa reglerna i ställningstagandet. Ställningstagandet kan även få betydelse för hur företag och organisationer framöver väljer att förse sina anställda med IT-verktyg.

På seminariet får vi förmånen att få en redogörelse för ställningstagandets innehåll och tillämpning direkt från Skatteverkets ansvarige rättsliga expert, Pia Blank Thörnroos.

24 november, 2014 Lars Hultman Info,Mobil kommunikation

IT-support i Fokus

Den 22:a oktober hade vår kollega Stephan Johansson äran att tala på IT-support i Fokus.

Stephan Johanson_1

Stephan Johansson

 Stephan talade kring följande ämnen:

  • Hur ska vi organisera supporten?
  • Vilka kanaler ska vara öppna för inkommande ärenden och när?
  • Telefon, mail eller ”onsite” –alla dessa?
  • Utmaningarna med de olika kanalerna?
  • Vad är mest kostnadseffektivt?
  • Hur hanteras ärenden som kommer in i flera kanaler?

Några saker som stack ut och som skapade intresse var:

Bemöta förväntningarna

Hur skall IT Supporten kunna klara av att bemöta förväntningarna och leverara en hög kundnöjdhet om man inte först har kartlagt vilka förväntningar som verksamheten har av supporten? Är det så enkelt att ”det bara skall fungera” eller finns det behov och en förväntan om att supporten även skall stödja mig i hur jag skall använda mitt IT stöd i form av applikationer, nyttjande och ”teknikmognad”?

Fungerande kommunikation

IT pratar IT – resten av verksamheten pratar svenska, detta är en utmaning. För att få nöjda kunder till IT supporten är ett absolut krav att användarna förstår språket och att det finns ett igenkännande. Ett annat viktigt instrument för ökad kundnöjdhet är att arbeta med återkoppling – görs detta idag och i vilken form?

Kontinuerligt arbeta med processen

Ofta är IT Support processen krånglig för slutanvändarna och tjänsten kan därför uppfattas som komplicerad och otillgänglig. Vanligt är också långa lösningstider d.v.s. Supporten levererar inte på överenskomna SLA nivåer och detta leder till en frustration hos slutanvändarna.  Precis som med all annan support och kundservice så räcker att inte med att sätta en process och tro att man är klar,man måste hela tiden arbeta med att utveckla processer, leveranser och kundnöjdhet/nytta.

 

 

 

3 november, 2014 Bernhard Ödin Customer Experience Management ,