ICT-Losning service-managment kunder-till-ambassadorer

Vi är affärskonsulten inom ICT

Vår affärsidé är att möjliggöra kommunikationslösningar som ökar verksamhets- och affärs-nytta. Vår mission är att planera, designa och leverera bästa mätbara ICT-resultat.

 

Missnöjd med leveransen?

Får du inte vad du betalar för? Fungerar inte tjänster som utlovat?  Vår leveransuppföljning ger dig verktyg till förbättring.

 

8 av tio betalar för mycket!

Ta  upp kampen mot onödiga ICT-kostnader. Låt oss genomföra en benchmark,  så visar vi på vilka potentialer till besparing som finns hos er.

Nyheter

button-referenskunder-232-101
goteborg_stad

Göteborg stad

skl

Sveriges Kommuner och Landsting

rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen

SMHI

SMHI

Smittskyddsinstitutets säkerhetslabb.  Fotograf: Karl-Erik Sundqvist

Smittskyddsinstitutet